Marta Stawczyk-Macieja - Clinica Cosmetologica dr Igor Michajłowski Gdańsk
Gdańsk

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

Rejestracja: +48 791 604 604

Gdynia

ul. Powstania Styczniowego 22/2

Rejestracja: +48 791 600 607

Dr n. med.Marta Stawczyk-Macieja

Dr Marta Stawczyk – Macieja w codziennej pracy z pacjentami skupia się na dermatologii dziecięcej, leczeniu łuszczycy oraz trądziku zwyczajnego. Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Z Kliniką Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego związana jest od 2011 – obecnie na stanowisku asystenta. W 2016 zyskała stopień doktora nauk medycznych, a dwa lata później specjalizację z dermatologii i wenerologii.

Dr Marta Stawczyk – Macieja jest aktywna naukowo. Na swoim koncie ma kilkadziesiąt publikacji. Jest też laureatką prestiżowych nagród, czego przykładem są: Nagroda Naukowa Zespołowa I-go Stopnia Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za badania nad etiopatogenezą łuszczycy oraz Nagroda Dydaktyczna Zespołowa I-go Stopnia Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za przygotowanie podręcznika Dermatologia – wybrane przypadki kliniczne. Dr Marta Stawczyk – Macieja jest członkinią Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

dr n. med. Marta Stawczyk-Macieja