Igor Michajłowski - Clinica Cosmetologica dr Igor Michajłowski Gdańsk
Gdańsk

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

Rejestracja: +48 791 604 604

Gdynia

ul. Powstania Styczniowego 22/2

Rejestracja: +48 791 600 607

DR N. MED.Igor Michajłowski

Studia na Wydziale Lekarskim Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego ukończył w roku 2004. Po otrzymaniu stypendium Ministra Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005/2006 odbył staż podyplomowy w Akademii Medycznej w Gdańsku (aktualnie Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz rozpoczął przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach Dziennych Studiów Doktoranckich w Oddziale Dermatochirurgii Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AMG. Rok później rozpoczął specjalizację w dziedzinie „dermatologia i wenerologia”, otrzymując stanowiska asystenta. W roku 2010 obronił rozprawę doktorską na temat diagnostyki i leczenia dermatoz w obrębie zewnętrznych narządów płciowych (praca pod kierownictwem przewodniczącego Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego prof. dr hab. Adama Włodarkiewicza). Praca otrzymała wyróżnienie. Dwa lata później ukończył specjalizację, awansując na stanowisko adiunkta.

Jest członkiem renomowanych towarzystw dermatologicznych (European Academy of Dermatology and Venerology, European Society for Dermatological Research, Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, Białoruskie Towarzystwo Dermatologiczne). Główny nurt zainteresowań naukowych skupia na diagnostyce i leczeniu chorób przenoszonych drogą płciową oraz dermatoz okolicy anogenitalnej, biologii i optymalizacji chirurgicznego leczenia nowotworów skóry, nowych metodach diagnostycznych chorób skóry i błon śluzowych, profilaktyce czerniaka.

Jest autorem i współautorem ponad 220 publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych, w tym współautorem pierwszego polskiego podręcznika z zakresu dermatochirurgii. Jest inicjatorem utworzenia interdyscyplinarnego zespołu badawczego, zajmującego się diagnostyką i leczeniem chorób narządów płciowych oraz jamy ustnej. W trakcje kariery zawodowej wielokrotnie otrzymywał nagrody i wyróżnia za działalność naukową.

Jest właścicielem Clinica Dermatologica – placówki dermatologicznej i wenerologicznej, Clinica Cosmetologica – gabinety kosmetologii profesjonalnej, Lifemedica – wielospecjalistycznej placówki medycznej w Gdańsku oraz drwenerolog.pl – laboratorium diagnostyki molekularnej i immunologicznej.

dr Igor Michajłowski

Nagrody i osiągnięcia

  • Nagroda im. Prof. Tadeusza Bogdanowskiego za najlepszą pracę z zakresu dermatochirurgii zaprezentowaną podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Szczyrk, 2006.
  • Nagroda im. Prof. Tadeusza Bogdanowskiego za najlepszą pracę z zakresu dermatochirurgii zaprezentowaną podczas X Jubileuszowej Konferencji Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Jurata,2007.
  • Stypendium zjazdowe GALDERMA Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 2008.
  • Nagroda zespołowa za zajęcie III miejsca w konkursie za najlepszą pracę zaprezentowaną w sesji plakatowej podczas XXIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Poznań, 2008.
  • Nagroda za najlepszą pracę z zakresu dermatologii zaprezentowaną podczas „Forum Młodych” Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Łódź, 2009.
  • Stypendium zjazdowe EADV Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 2009.
  • Nagroda im. Prof. Tadeusza Bogdanowskiego za najlepszą pracę z zakresu dermatochirurgii zaprezentowaną podczas XIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Jastrzębia Góra, 2011.